هزینه های سرمایه گذاری (INVESTMENT COSTS)

هزینه های سرمایه گذاری (Investment costs)
نوشته مریم کریمی
انتشار: بهمن ۱۳۹۹

 

سرمایه گذاری شامل دارایی هایی است که اساساً در برنامه ریزی زمانی که بر حسب ارزش های مالی بیان می شوند، داده شده است و شامل هزینه طرح می باشد که با سود خالص از عملیات طرح ریزی شده برای ارزیابی طرح سرمایه گذاری، مقایسه می گردد.

سرمایه گذاریهزینه های ثابت سرمایه گذاری (Fixed Investment Costs)

سرمایه گذاری های ثابت منابع مادی مورد نیاز برای ساخت و تجهیز پروژه هستند. اگر عمر فناوری یک دارایی کوتاه تر از برنامه ریزی زمانی باشد، جایگزینی دارایی باید در طرح سرمایه گذاری اعمال گردد.

قواعد محاسبه هزینه های ثابت:

در نرم افزار کامفار، هزینه های ثابت در سه بخش داخلی، خارجی و یا کلی می باشند که هر یک از آنها قواعد خاص خود را دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است:

 • اقلام سرمایه گذاری: طبق ورودی داده هایی همچون خرید زمین، مخارج پیش از تولید و…
 • سرمایه گذاری ثابت کلی: مجموع دارایی های مورد نیاز در هر دوره برنامه ریزی
 • سهم خارجی: بر اساس درصد محاسبه می گردد که درصد سرمایه گذاری کلی با منبع خارجی، تنها در جدول هزینه های سرمایه گذاری کلی ظاهر می شود.
 • سهم کلی: این سهم نیز بر اساس درصد محاسبه می گردد که درصد کلی که مبنای خارجی و داخلی دارد و به طور نسبی، تنها در جداول شامل هزینه داخلی و خارجی ظاهر می شود.
 • کل فاز ساخت: شامل مجموع سرمایه گذاری ثابت در طی مرحله ساخت می باشد. این دوره بین ۱ تا ۱۰ سال برنامه ریزی می شود.
 • کل فاز تولید: شامل مجموع سرمایه گذاری ثابت در طی مرحله تولید می گردد. این دوره حداکثر می تواند ۵۰ سال باشد.
 • دوره های ساخت: بسته به نوع پروژه متفاوت می باشد.
 • نمودار: ساختار هزینه های سرمایه گذاری ثابت که در ردیف سرمایه گذاری ثابت کلی موجود می باشد و در آن محور y، سرمایه گذاری ثابت و محور x، سال ها و دوره ها را نشان می دهد و نوع نمودار آن میله های انباشته شده (داخلی/ خارجی) می باشد.

ارزش منابع متعهد شده به طور اساسی برای عمر پروژه یا برای عمر فناوری منبع برای هر دوره در افق برنامه ریزی زمانی به محتوای داخلی و خارجی تقسیم شده و فراهم می گردد. نسبت حجم خارجی دارایی های ثابت نیاز برای تعادل واحد پول رایج خارجی و یا وام و تأثیر طرح بر تراز پرداخت های کشور را منعکس می کند و شاید مربوط به درجۀ وابستگی به فناوری خارجی باشد.

مخارج پیش از تولید (Pre-Production Expenditures)

هزینه های پیش از بهره برداری هزینه دارایی های به دست آمده یا تولید شده قبل از تولید تجارتی را نشان می دهد. (مطالعات پیش از سرمایه گذاری، سایر مخارج مربوط به صدور سرمایه، هزینه های احتمالی)

سرمایه در گردش (Working Capital)

سرمایه در گردش برای دارایی های جاری تأمین مالی که برای عملیات پروژه لازم هستند مورد استفاده قرار می گیرد. تأمین مالی یک قسمت از سرمایه در گردش به عنوان هزینه سرمایه اولیه برنامه ریزی می شود.

موارد سرمایه در گردش (داخلی، خارجی، کلی) شامل موارد زیر می باشد:

 • مواد خام
 • ملزومات کارخانه
 • یوتیلیتی
 • انرژی
 • قطعات یدکی مصرف شده
 • موجودی کالای در جریان ساخت
 • موجودی کالای ساخته شده

کل سرمایه گذاری (Total Investment)

کل سرمایه گذاری، مجموع سرمایه های ثابت، مخارج پیش از تولید و خالص سرمایۀ در گردش از سه مبحث قبلی است و نمایشگر مقدار کلی منابع اهدا شده به پروژه در برنامه ریزی زمانی است.