طرح توجیهی

– طرح توجیهی(business plan) چیست؟

گزارش توجیهی معادل واژه انگلیسیFeasibility Study  می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

ادامه مطلب

– ضرورت استفاده از طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

ادامه مطلب

– ارزیابی اقتصادی(Economic evaluation ) چیست؟

ارزیابی اقتصادی ( Economic evaluation  ) عبارت است از تحلیل تطبیقی راهکارهای مختلف انجام یک فعالیت، مداخله یا برنامه بر حسب هزینه ها و پیامدهای آن. هر فرایند منطقی تصمیم گیری شامل تعیین مزایا و معایب آن است . روش  های مقایسه این مزایا و معایب بر حسب قانون تصمیم گیری و چارچوب مورد استفاده برای تصمیم گیری متفاوت است. در ارزیابی اقتصادی یک طرح در واقع برای تصمیم گیری در مورد میزان مطلوبیت، فرایند وزندهی به مزایا و معایب صورت می پذیرد. این شیوه ارزیابی به مقایسه هزینه ها و منافع گزینه های متفاوت در تصمیم گیری می پردازد به همین دلیل این شیوه، ابزاری کارآمد برای کمک به انتخاب خردمندانه از میان پروژه  های موجود و اجرای بهینه ی آنهاست.

ادامه مطلب

– تحلیل اقتصادی چیست؟

تحلیل اقتصادی پروژه ها، فرآیند تجزیه و تحلیل، مزایا و معایب یک طرح را بررسی می کند و جنبه های مختلف یک موضوع را موشکافی و قابل درک می نماید. ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل، در درجه اول فرمول ها و تکنیک های آمار و ریاضیات هستند. علاوه بر این، فرآیند تحلیل اقتصادی شامل ابزارهای مختلفی بوده و بر فرضیات بسیاری مبتنی است. تجزیه و تحلیل اقتصادی ابزار مهمی برای کسب و کارهاست تا بتوانند فعالیت های خود را با نوسانات، تغییرات و شرایط اقتصادی محیطی تطبیق دهند.

ادامه مطلب

– مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک (Risk Management)، یک فرآیند کلی است که مدیران پروژه برای کنترل و به حداقل رساندن خطرات، از آن استفاده می‌کنند. فرآیند مدیریت ریسک، از آن جهت مهم است که علاوه بر نشان دادن خطرات و تهدیدات محیط، به شما امکان می‌دهد پیش از وقوع خطرات، آنها را کاهش دهید یا از بین ببرید. بی توجهی به انجام این فرآیند، کسب و کارها را با خسارت سنگین و غیر قابل جبرانی روبرو می‌کند، چرا که قادر نیستند خطرات و عوامل آسیب زا را تشخیص دهند.

ادامه مطلب

– تفاوت ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی پروژه

اخذ تصمیم های سودآور اقتصادی یکی از مهترین مباحثی است که برای ادامه حیات و رشد تمامی سازمانها، بخصوص سازمان های پروژه محور حکم حیاتی را دارد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص خواهد شد که سازمان ها مایل به سرمایه گذاری درآمدها و سودهای حاصله از فعالیت های خود باشند. ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی پروژه شامل شناسایی منافع و هزینه های پروژه در طول چرخه حیات پروژه می شوند و این دو ارزیابی مورد نظر با استفاده از روش تنزیل و به صورت تبدیل همه جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی آنها انجام می پذیرد.

ادامه مطلب

– ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

به‌ طور کلی ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، شامل سه بخش زیر است:
۱- مطالعات بازار (Market study)
۲- توجیه پذیری فنی (Technical Feasibility)
۳- تجزیه و تحلیل مالی (Financial Analysis)

مراحل مطالعات فنی اقتصادی پروژه و تهیه مدل مالی سرمایه گذاری:

  • بخش اول: معرفی طرح (پروژه)
  • بخش دوم: معرفی محصول نهایی پروژه و مطالعات بازار
  • بخش سوم: مطالعات فنی طرح توجیهی
  • بخش چهارم: مطالعات مالی و اقتصادی طرح توجیهی

ادامه مطلب

– هزینه های سرمایه گذاری (INVESTMENT COSTS)

سرمایه گذاری شامل دارایی هایی است که اساساً در برنامه ریزی زمانی که بر حسب ارزش های مالی بیان می شوند، داده شده است و شامل هزینه طرح می باشد که با سود خالص از عملیات طرح ریزی شده برای ارزیابی طرح سرمایه گذاری، مقایسه می گردد.

  • هزینه های ثابت سرمایه گذاری
  • مخارج پیش از تولید (Pre-Production Expenditures)
  • سرمایه در گردش (Working Capital)

ادامه مطلب

– توجیه پذیر بودن یک طرح توجیهی به چه عواملی بستگی دارد؟

توجیه پذیر بودن یک طرح توجیهی ، در گرو این مطلب است که هر سه بخش طرح (مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی و اقتصادی) به صورت مجزا بررسی شود و دارای نتیجه مناسب بوده و توجیه پذیر باشند، اگر هر کدام از بخش های ذکر شده طرح توجیهی دارای نتایج خوب و یا مطلوبی نباشد قطعا طرح از توجیه پذیری برخوردار نیست.

ادامه مطلب