مطالعات امکان سنجی

 • –  مطالعات وتهیه طرح های بازآفرینی محدوده های بافت فرسوده شهر اصفهان منطقه سه شهرداری اصفهان- معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان-سال ۱۴۰۱
 • – مطالعات وتهیه طرح های بازآفرینی محدوده های بافت فرسوده شهر اصفهان منطقه پنج شهرداری اصفهان- معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان-سال ۱۴۰۱
 • – مطالعات پیش امکانسنجی ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری پربازده استان اصفهان- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان- سال ۱۴۰۱
 • – مطالعات امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی غلطک, تله گاوی و دستگاه پودر خون- شهرداری زرین شهر- سال ۱۴۰۱.
 • – مطالعات امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی بندر خشک اصفهان- سال ۱۴۰۰.
 • – مطالعات امکانسنجی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهرستانهای استان قم – مهندسین مشاور جامع کار سپاهان- ۱۳۹۸
 • – مطالعات امکانسنجی انتقال آب چشمه لنگان به شهرها و روستاهای غرب استان اصفهان – مهندسین مشاور جامع کار سپاهان- ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 • – مطالعات امکانسنجی احداث کارخانه تولید تن ماهی – کارفرمای بخش خصوصی – ۱۳۹۸
 • – مطالعات امکانسنجی احداث خانه اقوام – کارفرمای بخش خصوصی – ۱۳۹۸.
 • – طرح مکانیابی و امکان سنجی شهرک های گردشگری در استان مازندران – شرکت مهندسین مشاور فرنهاد- در سال ۱۳۹۷.
 • – امکانسنجی اقتصادی پروژه مجتمع های خدمات- رفاهی مجاور آزادراه شرق اصفهان- شرکت مهندسین مشاور اسپادانا- در سال ۱۳۹۵.
 • – امکانسنجی احداث پروژه چندعملکردی نگین اصفهان- شرکت سرمایه گذاری عقیق نقش جهان- در سال ۱۳۹۴.
مطالعات امکان سنجی