aeaecorp.ir

درباره ما

شرکت مهندسان تحلیل اقتصاد آریا

در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده و در زمینه های مختلفی اعم از ارزیابی اقتصادی (Economic Analysis)، مطالعات امکانسنجی (Feasibility study)، تحقیقات بازار (Marketing Research)، تهیه طرح های تجاری (Business Plans) و سایر موارد مشابه فعالیت نموده است.

در حال حاضر این شرکت با بهره گیری از تیم های تخصصی اقتصادی، بازاریابی، شهرسازی ، صنعتی و ساختمانی در حال انجام پروژه ها با موضوعات مرتبط است و در تیمهای تخصصی خود از کارشناسان دانشگاه های صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان بهره می برد.

همچنین لازم به ذکر است گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه خدمات برنامه ریزی واقتصاد از جمله گواهینامه ها و تاییدیه های این شرکت مهندسین مشاور می باشد.

گواهینامه های شرکت

خدمت ما